HỘI MAI TÁNG NGƯỜI ĐỌC (bình luận)

Thấy nền Văn Hóa Viết và  Văn Hóa Đọc của nước  Pháp quá tệ Hội Nhà Văn chúng ta bèn cử chuyên viên sang giúp đỡ. Trong chương trình hợp tác giao lưu văn hóa
  
Ở Pháp và các nước phương Tây Nhà Văn và Nhà Thơ không có cơ cấu tổ chức trực thuộc Chính Phủ không có trợ cấp hoạt động từ vốn nhà nước. Anh nào giỏi viết hay có đọc giả sách bán được thì sống sách không bán được là tiêu tùng. Bên đó làm gì có nghề nghiệp chính thức đuợc đào tạo trường lớp được cấp bằng Hội Viên hẳn hoi. Viết văn làm thơ là thiên bẩm coi như đó là một sở thích. Anh viết tốt nhà xuất bản thấy có xơ múi thì o bế quảng cáo đầu tư. Anh không có đọc giả thì nhà xuất bản chẳng đoái hoài tới. Vậy là toi.
   
Thấy một xã hội quá bất công với những người cầm bút. Chuyên Viên Nhà Văn của chúng ta liền hoạch định cho họ một chương trình cải cách rất hầm hố. Đó là thành lập Hội Nhà Văn có một cơ cấu tổ chức như một cơ quan trực thuộc Nhà Nước. Hội có cương lĩnh hoạt động có đường lối chủ trương. Cái quan trọng nhất là Nhà Văn là một nghề có hưỡng lương theo cấp bậc.
  
Ngày thành lập hội dân chúng đâm đơn nhập hội đông quá xá. Xưa nay ở bên ấy Viết Văn đâu phải là nghề nên nay thấy có nghề mới dân thất nghiệp lao đơn vào lia chia.
  
Hội đồng xét đơn quá tải không biết lấy tiêu chuẩn nào thích hợp để hạn chế bớt hội viên. Chuyên Viên Nhà Văn chúng ta liền cố vấn cho họ một tiêu chuẩn rất chí lý là ai viết đúng chính tả mới xét đơn cho vào hội.
  
Vậy là Hội Nhà Văn Pháp được thành lập với tất cả Nhà Văn đều biết viết đúng lỗi chính tả.
  
Khổ nỗi kinh phí quốc gia làm gì có cho cái vụ ất ơ này. Nên hội đâm vào bế tắc không có kinh phí hoạt động và trả lương cho hội viên.
  
Ông hội trưởng thấy tình hình nguy kịch gọi điện cho Chuyên Viên ta  đòi tư vấn.
 
Ông Chuyên Viên Nhà Văn nhà mình đang đọc cuộc tranh luận về Văn Hóa Đọc trên Hội Nhà Văn Nét cho luôn một quả tư vấn: Đổi tên hội thành Hội Mai Táng Người Đọc.
   
Từ ngày đổi tên thành Hội Mai Táng Người Đọc đến nay nền Văn Hóa Viết của nước Pháp khởi sắc và trở thành một hiệp hội lừng danh trong hoạt động Văn Hóa và Xã Hội.
  
Thấy vậy Quốc Hội Pháp họp phiên đặc biệt bàn việc cấp kinh phí cho hội
  
Chuyên Viên Nhà Văn mình giỏi thật!
 
HD

nico

Hì hì Tây ngố mà đọc được bài này chắc Quốc hội phải họp phiên đặc biệt khác!
Ước gì có chút Gàn của ĐỒ GÀN.
Sáu bài trong blog của anh đều GÀN một cách đáng suy nghĩ và đáng học hỏi.

nhatkythobolg

Cầm Thi | 30/04/2010 18:23

Nếu vậy chắc "Hội mai táng người đọc" ở nước mình phải hình thành từ lâu vì nền Văn hóa viết của mình CT thấy phát triển búa xua mà anh Đồ Gàn nhỉ.
hì hì.
_____
cái này là anh nghĩ chứ chưa dám nói ấy à nghe..hè hè...

nhatkythobolg

Re: HỘI MAI TÁNG NGƯỜI ĐỌC (bình luận)
namkts57 | 30/04/2010 17:45

Hội Nhà Văn chúng ta bèn cử chuyên viên sang giúp đỡ. Trong chương trình hợp tác giao lưu văn hóa
Xem lại lỗi chính tả.
_______
xem lại hóa ra viết đúng chính tả à thế thì thành nhà văn béng nó rồi còn gì...hì hì...
Anh Hai vẫn khỏe và vẫn xây cho nhà cao cao mãi đấy chứ

nhatkythobolg

hoalucbinh | 30/04/2010 14:40

Có triệu lão Đồ Gàn về làm Hội trưởng không trả lương bằng trà...cám
______
Đã biểu là gàn đừng có chấp vẫn cứ chấp chấp thế tớ kết nạp vào hội nhà văn bây giờ đấy lúc đó thì lại biểu sao đời xui thế he he..

Cầm Thi

Nếu vậy chắc "Hội mai táng người đọc" ở nước mình phải hình thành từ lâu vì nền Văn hóa viết của mình CT thấy phát triển búa xua mà anh Đồ Gàn nhỉ.
hì hì.

namkts57

Hội Nhà Văn chúng ta bèn cử chuyên viên sang giúp đỡ. Trong chương trình hợp tác giao lưu văn hóa
Xem lại lỗi chính tả.

hoalucbinh

Có triệu lão Đồ Gàn về làm Hội trưởng không trả lương bằng trà...cám.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12063','o6v539hlmvg31cdq733psikdv4','0','Guest','0','54.81.196.35','2018-08-16 05:50:38','/a228671/hoi-mai-tang-nguoi-doc-binh-luan.html')